logo
  •   Yeni Sitemize Hoş Geldiniz!
  •   Süper fiyatlar şimdi Nora Un'da.
  •   Doğadan Sofranıza Doğan Lezzet...

Hakkımızda

 

    NORA UN, 2015 yılında Ankara-Polatlı ilçesinde faaliyete başlayan başarılı geçmişiyle Türkiye'nin önde gelen firmaları arasında yer almakta ve sektöründe bölgesel lider olma vizyonuyla hareket etmektedir. Nora Un  ulaştığı başarının ardında kalite, güven, yenilikçilik ve verimlilik merkezli yönetim yaklaşımı vardır.

Liderliğimizi her geçen gün pekiştirdiğimiz ve dünya hızında değiştiğimiz bu dönemde, marka yatırımlarımıza ve çalışmalarımıza da kaçınılmaz olarak ağırlık vermiş durumdayız. İstikrarlı ve sürdürülebilir büyüme sürecinde; her zaman olduğu gibi toplumumuzun ve tüketicilerimizin sağlığına itibar etmeyi ana vazifemiz olarak görmekteyiz. Kurumsal sosyal sorumluluk yükümlülüklerimizi azami ölçüde yerine getirerek ve çevreye saygılı bir şirket olarak faaliyet göstermekteyiz.  

 

 

Misyonumuz  

 

Şirket olarak değerlere dayalı bir girişimci ruha inanır, bu ruhu faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde başarımızı sürekli kılacak önemli bir unsur olarak görürüz. Vizyon ve misyonumuz doğrultusunda kendimizi karşımızdakinin yerine koyar, tüm müşterilerimize ve iş ortaklarımıza değer verir, onların ihtiyaçlarını ve beklentilerini anlamaya çalışırız. Yapılacak her atılımın, verilecek her hizmetin tam zamanında ve doğru bir planlamayla gerçekleştirilmesi gerektiğine inanırız.  

 

 

Vizyonumuz  

 

Nora Un, çalışanları, üreticisi ve tedarikçileriyle birlikte büyümeyi, tüketicisi ile bütünleşerek uluslararası alanda söz sahibi olan bir 'bölgesel güç' olmayı, çalışanlarıyla birlikte kârlılığını ve verimliğini arttırmayı ana hedefi olarak belirlemiştir. Nora Un olarak felsefemiz, yasalara ve ahlaki kurallara uygun davranan, çevre ve doğaya önem veren, insan kaynağını dikkatle değerlendiren, her zaman AR-GE çalışmaları ile kendini ve ürünlerini geliştiren bir grup olmaktır. Sektörümüzde Pazar payı en yüksek firma haline gelip, önümüzdeki son beş yılda dünyanın en çok ihracat yapan ilk 500 firma arasına girmektir.  

 

 

Kalite Yönetim Politikamız  

 

Kalite ve müşteri memnuniyeti odaklı, tüketiciyi bilinçlendirme misyonunu üstlenmiş, hizmet ayrıcalıklı butik üretimiyle, yerel ve uluslararası normlara uygun, dünya standartlarındaki altyapısıyla hizmet vermeyi amaçlamıştır. İnsan ve çevre sağlığına verdiğimiz önem, ISO 9001-2015 Kalite Yönetim Sistemine uygun düzenli eğitimlerle, sürekli iyileştirme, iç ve dış iletişimin en etkin şekilde yapılmasına önem vermek gıda güvenliği politikasıdır.  

 

 

Stratejilerimiz  

 

Farklı üretim noktalarımız ile pazara en yakın noktada olmak, en düşük maliyetler ile müşteriye ürünlerimizi ulaştırabilmektir. Hammadde ve üretim bölgelerinde satın almaları doğru maliyetler ile lojistik açıdan en uygun üretim tesisine yönlendirmek. Ürün çeşitlendirmesini arttırarak, tüketici taleplerini tamamını karşılayacak ürünler oluşturup, marka haline gelmektir.  

 

 

Hedeflerimiz  

 

Dağıtım masraflarını azaltarak maliyetleri düşürmek, üretim noktalarımızı arttırarak toplam kapasiteyi arttırmak. Pazarın tamamına hitap etmek, Endüstriyel ve Geleneksel un tüketici pazarının daha verimli segmentlerine Pazar payını arttırmak.  

 

 

İnovasyon  

 

Şirketimizin başarısının temelinde yenilikçilik yatar. Ekonomimizi geliştirerek yaşanabilir bir dünya yaratacak yenilikçi fırsatları ve fikirleri değerlendirmek, sürekli yeni ürün geliştirmek, yeni iş alanları yaratmak, bu sayede değişimlere uyum göstermek, köklü altyapımızın ve deneyimimizin ürettiği gücü yanımıza alarak yeni başlangıçlar ve hikayeler üretmek temel hedefimizdir.   

 

 

Yaratıcılık  

 

Mükemmele ulaşmak, yenilikçi fırsatları yakalamak, olası sorunlara ve hızla değişen beklentilere çözüm üretmek için yaratıcılığımıza güveniriz. Yaratıcılığımızın teminatı açık fikirliliğimizdir. Yeni ve yaratıcı fikirleri geliştirecek dinamik bir ortamda farklı deneyim ve bakış açılarını buluşturmayı ilke ediniriz. Bu nedenle takım başarısını teşvik eder, takım ruhunun ürettiği sinerjiye güveniriz. Çalışanlarımızın profesyonel gelişimini ve yaratıcılığını sorumluluk alıp vererek destekleriz.

 

 

Sorumluluk  

 

Yaptığımız her işin, aldığımız her kararın, verdiğimiz her sözün sorumluluğunu taşırız. İş ilişkilerimizde her zaman dürüstlüğü, yasalara uygunluğu ve şeffaflığı ön planda tutarız. Faaliyet gösterdiğimiz sektörlerin sürdürülebilir gelişimine ve ekonomik kalkınmaya katkı sunmak ana sorumluluğumuzdur. Ayrıca içinde var olduğumuz topluma, dünyaya ve doğaya karşı sorumluluklarımızın da bilincindeyiz. Kurumsal bir yapı olarak tüm ekonomik ve toplumsal faaliyetlerimizi, daha yaşanabilir bir dünya yaratma bilinciyle sürdürürüz.